امروز

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹

بدینوسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند سامانه آموزش مجازی به علت بروزرسانی سامانه آموزش دانشگاه از ساعت 15 الی 18 امروز یکشنبه مورخ 99/08/25 قطع خواهد بود و کلاس های مجازی در این بازه زمانی لغو و به زمان دیگر موکول خواهد شد.معاونت آموزشی دانشگاه