امروز

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

زمان برگزاری : روز پنج شنبه تاریخ  99/04/05  ساعت 3 بعد از ظهر

محل برگزاری آزمون : بلوار والفجر2- خیابان صدا و سیما-دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

زمان ثبت نام : 99/02/20   لغایت 99/03/29

مبلغ واریزی : 1.000.000 ریال به شماره حساب 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی

مدارک لازم : فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام، یک قطعه عکس 4*3،  اصل فیش واریزی

تذکر1: تکمیل کامل فرم ثبت نام الزامی می باشد.

تذکر2: ازآنجایی که عکس ارسالی اسکن و در مدرک صادر شده درج خواهد شد لطفا در ارسال عکس خود دقت نمایید.

تذکر3: به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دریافت فرم ثبت نام

ارسال مدارک(صرفا ازطریق پست) :

( آدرس ارسال پستی: کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه-آقای کان محبت

کد پستی 51818-57561 )

 توزیع کارت ورود به جلسه : دو ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون خواهد بود.