امروز

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

 

دروس مجازی معارف اسلامی ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه

 دانشجویان عزیز با توجه به تعطیلات اضطراری دانشگاه ها برای حل مشکل عقب افتادگی تحصیلی در این ایام ، می توانند تا 15 فروردین  99  با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان     (ec.nahad.ir  ) دوره درس مجازی معارف اسلامی مربوط به خود را بگذرانند .

تذکرات

1-برای جبران هر جلسه کلاس حضوری لغو شده بایستی حداقل 2 جلسه از درس مجازی را بگذرانند .

2-انجام آموزش مجازی مذکور توسط دانشجویان علاوه بر جبران جلسات لغو شده بخشی از 20 نمره آزمون کتبی پایان نیمسال جاری را به خود اختصاص خواهد داد که اعمال آن توسط استاد درس معارف اسلامی خواهد بود .

3-حتما هر درس انتخاب شده را به اتمام رسانده و پس از گذراندن آزمون پایانی آن ، گواهی نامه آن را جهت رویت استاد نگه دارند .

4-هر دانشجو باید با مشخصات خودش و با انتخاب دانشگاه ارومیه در سامانه مذکور ثبت نام نماید .