امروز

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند فراخوان بدون آزمون مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 1400-1399تا پایان فروردین ماه 1399 تمدید شد.

معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه

دفتر هدایت استعدادهای درخشان