امروز

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشگاهیان دانشگاه ارومیه می رساند تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه به شرح ذیل تغییر یافت:

پایان کلاسها از تاریخ 99/3/27 به 99/4/11

شروع امتحانات از تاریخ 99/3/31 به تاریخ 99/4/14

پایان امتحانات از تاریخ 99/4/17 به 99/4/31

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه