امروز

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند :

بنابر گزارش مسوول سیستم آموزشی دانشگاه(سما)،

5066 نفر از دانشجویان تا روز چهارشنبه 98/06/13  تعداد 38000 درس انتخاب واحد نموده اند.

معاونت آموزشی