امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سهمیه استعدادهای درخشان می رساند لیست اولیه پذیرفته شدگان در فایل ضمیمه این اطلاعیه و از طریق لینک زیر درج گردیده و لیست نهایی بعد از بررسی و تایید سازمان سنجش و آموزش کشور صادر خواهد شد.

<<دریافت فایل لیست اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال98>>

 

دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه