امروز

جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

زمان برگزاری :  روز پنج شنبه تاریخ  98/06/21  ساعت 3 بعد از ظهر(تاریخ آزمون به روز پنج شنبه 98/7/11 تغییر یافت)

محل برگزاری : 11کیلومتری جاده سرو، دانشگاه ارومیه، ساختمان کلاس های عمومی(زریاب خویی)

زمان ثبت نام : 98/05/14   لغایت 98/06/17

مبلغ واریزی : 800،000 ریال به شماره حساب 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی

مدارک لازم : فتوکپی شناسنامه، فتوکپی کارت ملی، تکمیل فرم ثبت نام، یک قطعه عکس 4*3،  اصل فیش واریزی

(از آنجایی که عکس ارسالی شما اسکن و در مدرک صادر شده قابل رویت خواهد بود، خواهشمند است در ارسال عکس خود دقت نمایید)

 

 دریافت فرم ثبت نام

تحویل مدارک :

1-      بصورت حضوری ( کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه)

2-      بصورت پستی ( آدرس ارسال پستی: کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه  کد پستی 51818-57561 )

 

توزیع کارت ورود به جلسه : دو ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون خواهد بود.