امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

درخواست معافیت تحصیلی از دو روش به شرح زیل:

الف:

1-ورود به سامانه خدمات الکترونیک انتظامی سخا(sakha)و ثبت نام با نام کاربری کد ملی و دریافت رمز عبور و کد سخا

2-بعد از ثبت درخواست و مشخص نمودن دانشگاه ارومیه بررسی توسط کارشناس مسئول نظام وظیفه اداره ثبت نام (آقای میرزایی) و تایید ایشان

3- پرینت معافیت تحصیلی صادر شده و ارسال به آموزش دانشگاه ارومیه جهت تکمیل پرونده دانشجو

ب:

1- دریافت فرم درخواست معافیت تحصیلی(برادان مشمول)و تکمیل آن

2- مراجعه حضوری با پیوست فرم تکمیل شده و کپی مدرک تحصیلی و تصویر کارت ملی به یکی از دفاتر پلیس+10 و اخذ گواهی موافقت با معافبت تحصیلی و ارائه آن به اداره ثبت نام

(دانشجویانی که کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت دارند نیازی به درخواست معافیت تحصیلی ندارند)

3-سنوات مجاز تحصیل برای دانشجویان کاردانی 6 نیمسال،کارشناسی 10 نیمسال ،دکتری حرفه ای دامپزشکی 16 نیمسال میباشد. دانشجویانی که در سنوات مجاز موفق به اتمام دوره تحصیلی نگردند لازم است درخواست مجوز ادامه تحصیل در سامانه سجاد کمیسیون موارد خواص دانشگاه ثبت نمایند.

4-بعد از تایید کمیسیون موارد خاص و صدور حکم کمیسیون به اداره ثبت نام (آقای یاسر میرزائی) مراجعه نموده و نامه درخواست تمدید معافیت تحصیلی را دریافت نمایند.

5-نامه دانشگاه را به دفاتر پلیس +10 ارائه نموده و بعد از دریافت نامه موافقت با تمدید معافیت تحصیلی از نظام وظیفه تحویل اداره ثبت نام نموده تا هماهنگی لازم برای انتخاب واحد توسط دانشکده انجام گیرد.