امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

دفتر انجمن فارغ التحصیلان

                      اهداف انجمن فارغ التحصیلان           

 

1-تعامل و ترغیب فارغ التحصیلان برای ایجاد ارتباطهای سازنده و خلاق

2- استفاده از تجارب و موفقیتهای فارغ التحصیلان توسط همدیگر

3-ایجاد بسترهای کارآفرینانه و رصد فعالیتهای شغلی فارغ التحصیلان

4- معرفی فرصتهای کارافرینانه و کاریابی برای فارغ التحصیلان 

5-ایجاد ارتباط جهت اعتلا و ارتقای علمی فارغ التحصیلان از طریق دانشگاه

6- ایجاد نهادهایی برای جذب کمکها در جهت کارآفرینی فارغ التحصیلان

7- ایجاد ارتباط سازنده بین صنعت و فارغ التحصیلان و معرفی فرصتها