امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

 به اطلاع دانشجویان کارشناسی ورودی 91 و نیمسال دوم ورودی 90 متقاضی پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد که در نیمسال 7 با گذراندن 115 واحد جزء 10درصد دانشجویان برتر هم رشته وهم ورودی می باشند می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون استفاده نمایند و فراخوان در اردیبهشت سال 95 در سایت دفتر هدایت استعدادهای درخشان درج خواهد شد.