امروز

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان محترم می رساند جهت آگاهی از نحوه ثبت نام، ارسال مدارک و همچنین نحوه انجام مصاحبه لازم می باشد قبل از مراجعه به سایت ثبت نام، فایل اطلاعیه مصاحبه دکتری 1400  را بدقت مطالعه نموده و بعد از آماده کردن مدارک اقدام به ورود سامانه نمایند.

زمان ثبت نام: از ساعت 9 صبح روز شنبه تاریخ 1400/3/1 الی 1400/3/5

 

                                                                                              "آرزوی ما موفقیت شماست"

                                                                                     اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه

 فایل اطلاعیه مصاحبه دکتری 1400 

فیلم نحوه ثبت نام و بارگذاری مدارک

آدرس سامانه ثبت نام و بارگذاری مدارک

نرم افزارهای مورد نیاز جهت انجام مصاحبه مجازی