امروز

جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

در راستای سیاست تفویض اختیار به دانشگاه‌ها و ساماندهی توسعه رشته‌های دانشگاهی، اجرا یا ایجاد رشته/گرایش جدید در دانشگاه ارومیه با اهداف: 1- ایجاد رشته/گرایش جدید در دانشگاه متناسب با نیازها و تقاضای جامعه یا تحولات دانش بشری به منظور ایجاد بسترمناسب برای تربیت نیروی انسانی آماده به کار، یا ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر؛ 2- تشویق برنامه‌های چند رشته ای، میان‌رشته‌ای و فرا رشته ای؛ 3- ظرفیت سازی برای آموزش عالی منطقه‌ای و ملی؛ 4- سازگاری با توجه به روند تحولات علمی جهانی؛ 5- حفظ جامعیت دانشگاه صورت می گیرد.

عطف به نامه شماره 2/157196 مورخ 1399/7/28 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  از سال 1400 برنامه راهبردی دانشگاه/ مؤسسه حسب مورد پس از تأیید شورای دانشگاه/ مؤسسه و هیئت امنای ذی‌ربط، ملاک اصلی اخذ مجوز رشته است و بررسی درخواست‌های هر دانشگاه برای ایجاد رشته /گرایش جدید در شورای گسترش آموزش عالی، منوط به پیش بینی آن در برنامه راهبردی مصوب دانشگاه خواهد بود. براین اساس:

1- برنامه راهبردی دانشگاه/ مؤسسه لازم است مشتمل بر طرح توجیهی، پیش‌بینی رشته- گرایش‌های قابل حذف و ایجاد در یک دوره پنج‌ساله مبتنی بر مأموریت مصوب، نیازهای محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برحسب مورد، اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه به‌ویژه ماده 66 برنامه ششم توسعه و مصوبات ستاد آمایش آموزش عالی طراحی و تدوین شود.

2- برنامه راهبردی دانشگاه/ مؤسسه همچنین باید متضمن برنامه توسعه و تحدید رشته- گرایش‌ها با تأکید بر حذف یا تغییر ماهوی رشته‌های کم متقاضی، در نظر گرفتن ظرفیّت دانشجویی، وضعیت کمّی و کیفی اعضای هیئت علمی مرتبط با رشته‌های جدید، امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و دیگر زیرساخت‌ها و با در نظر گرفتن همه واحدهای اقماری و دانشجویان موجود اعم از دانشجویان برخوردار از قانون موسوم به آموزش رایگان یا شهریه‌‌پرداز باشد.

پیوست:

1-  فرم گزارش توجيهي تدوين برنامه درسي دانشگاه هاي سطح يک و دو

2-  فرم درخواست ايجاد -اجرای رشته جدید دانشگاه ارومیه

3-  فرم تدوین مشخصات کلی برنامه درسی رشته در مقطع کارشناسی ارشد

4-  فرم تدوین مشخصات کلی برنامه درسی رشته در مقطع دکتری

5-  فرم بازنگری برنامه درسی

6- مدارک و فرآیند اجرا، ایجاد و بازنگری رشته جدید

7-  پاورپوینت طرح توجیهی ایجاد رشته