امروز

دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰

اداره سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی

وظایف اداره سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی

 بررسی پرونده متقاضیان تحصیل در دانشگاه ارومیه که از طریق بخش امور دانشجویان غیر ایرانی سامانه www.portal.saorg.ir  ثبت نام نموده­ اند. استعلام از گروه­های آموزشی دانشگاه در ارتباط با مدارک تحصیلی متقاضی، امور کنسولی، صدور اقامت و ویزا برای دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ارومیه و امور آموزشی کلیه دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه ارومیه.

 

اهداف اداره سرپرستی

1-معرفی آرمان­ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران به دنیا

2- گسترش و نشر تمدن و فرهنگ اصیل ایران اسلامی و زبان و ادبیات فارسی

2- تربیت نیروهای متعهد غیر ایرانی به عنوان سفیران و مبلغان نظام جمهوری اسلامی ایران

5- ارتقاء جایگاه دانشگاه ارومیه در حوزه جذب، پذیرش و تحصیل دانشجویان غیر ایرانی