امروز

جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

صدور دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه برای 2دسته از دانش آموختگان قابل تعریف می باشد؛
الف) دانش آموختگان دوره روزانه یا دارای تعهد آموزش رایگان
ب)دانش آموختگان دوره شبانه،پردیس دانشگاهی، نیمه حضوری

دانلود متن کامل روند صدور دانشنامه