امروز

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

دانشجویان محترم متقاضی فرصت مطالعاتی خارج از کشور دانشگاه ارومیه به استحضار می رساند ، نظر به برنامه ریزی های انجام شده و محدودیت های اعتباری سازمان امور دانشجویان برای شش ماه اول سال 98، تعداد محدودی سهمیه برای استفاده دانشجویان دکتری دانشگاه ارومیه در نظر گرفته شده است.لذا معاونت محترم آموزشی دانشگاه ترتیبی اتخاذ نموده اند که دانشجویان متقاضی از امتیازی برابر جهت استفاده از این سهمیه محدود  برخوردار باشند.لذا دانشجویان محترم با مد نظر قراردادن ضوابط و مقررات اعلام شده و لحاظ نمودن موارد ذیل نسبت به طی مراحل و انجام اقدامات لازم در لیست اولویت بندی استفاده از سهمیه قرار گیرند.

1.اولویت استفاده از سهمیه مربوط به ورودی های سال 95 می باشد.

2.با توجه به محدودیت اعتبارات و سهمیه ها ، اولویت با متقاضیانی خواهد بود که بیشترین امتیاز را از اولویت بندی (شیوه نامه فرصت به پیوست ارائه می شود ) دانشگاه به دست آورند.

3.متقاضیان تا 15 تیر ماه مهلت دارند نسبت به ارائه مدارک اولیه فرصت و اخذ موافقت صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه اقدام نمایند.

دانشجویان محترم می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل و داشتن سوال با شماره تماس 88-32755287-044 داخلی 126 با کارشناس فرصت دانشگاه سرکار خانم فرج زاده تماس حاصل فرمایند.

 

                                                                                                                                      دانلود شیوه نامه