امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

قابل توجه داوطلبان آزمون زبان دانشگاه ارومیه در اردیبهشت ماه 98، نمرات این آزمون در دو لیست جداگانه آقایان و خانم ها اعلام می گردد. برای مشاهده نمرات، لیست مربوطه را انتخاب نمایید.

 

                    لیست آقایان                                                لیست خانمها