امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم :

  به اطلاع دانشجویان محترم ورودی 97 مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند؛

 فایل دانشجویی افرادی که دارای نقص پرونده می باشند به شرح ذیل غیرفعال شده است:

  1. مدرک تحصیلی مقاطع قبلی ومدارک نظام وظیفه ناقص ←غیرفعال باگزینه بلاتکلیف
  2. تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی ناقص← غیرفعال با گزینه ثبت نام مشروط

افراد مذکور صرفاً تا پایان فروردین ماه 98 فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک پرونده خود اقدام نمایند. لازم به توضیح است نام دانشجویانی که فایل تحصیلی آنها باگزینه بلاتکلیف غیرفعال شده است درلیست حضوروغیاب اساتید ثبت نشده و اجازه شرکت در امتحانات پایان ترم را نخواهند داشت. بدیهی است مسئولیت عدم پیگیری موضوع ورفع نقص پرونده به عهده شخص دانشجو بوده اداره تحصیلات تکمیلی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهند داشت.

 

اداره تحصیلات تکمیلی