امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون مهارت زبان انگلیسی(مهرماه 97) دانشگاه ارومیه

 

داوطلبان گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه، دو ساعت قبل از آزمون، در محل آزمون حضور داشته باشند.

محل آزمون : ساختمان کلاس ها – زریاب خویی