به اطلاع دانشجویان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 98-97 می رساند ثبت نام دانشجویان مربوطه بعد از تایید سازمان سنجش وآموزش کشور اواخر شهریور ماه بصورت حضوری توسط همکاران تحصیلات تکمیلی انجام خواهد شد

ضمناً مدارک لازم در سایت دانشگاه همانند قبول شدگان آزمون سراسری می باشد و دانشجویانیکه همزمان در آزمون کارشناسی ارشد و سهمیه استعدادهای درخشان قبول شده اند در صورت استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون بصورت اینترنتی که مختص دانشجویان با آزمون می باشد ثبت ننموده و متعاقب اطلاعیه های بعدی بصورت حضوری مراجعه  نمایند.

دفتر هدایت استعدادهای درخشان

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: