امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

برنامه زمانی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری حرفه ای ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 98-97

 

مقطع

ثبت نام اینترنتی

مراجعه حضوری جهت دریافت کارت دانشجوئی و شروع کلاس ها

تشکیل پرونده و تحویل مدارک ثبت نام

دکتری حرفه ای ، کارشناسی و کاردانی

شنبه ، یکشنبه و دوشنبه 24، 25 و 26 شهریور ماه بر اساس حروف الفبا

متعاقبا اعلام خواهد شد

14 مهرماه به بعد در محل دانشکده ها

 

زمانبندی ثبت نام اینترنتی:

 

ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان مقاطع كارداني، کارشناسی و دكتري حرفه ای دامپزشکی دانشگاه اروميه از تاریخ97/06/24 لغایت 97/06/26 براساس حرف اول نام خانوادگي به شرح جدول زير انجام خواهد شد.

 

رديف

تاريخ

حرف اول نام خانوادگي

1

شنبه، 97/06/24

الف- ب- پ- ت- ث- ج چ- ح- خ-د- ذ- ر – ز- ژ

2

یکشنبه، 97/06/25

س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ

3

دوشنبه، 97/06/26

ف- ق- ك- گ- ل- م- ن- و- ه- ي