قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در المپیاد علمی دانشجویی سال 1397 به اطلاع می رساند آزمون در تاریخ های 13و14 اردیبهشت در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد و لازم است دانشجویان معرفی شده با همراه داشتن وسایل شخصی و کارت دانشجویی و دانشجویان رشته های فنی و مهندسی با تهیه ماشین حساب رایج بر اساس نظر سازمان سنجش و مشاهده مواد و برنامه آزمون در سایت المپیاد علمی دانشجویی http://olympiad.sanjesh.org ، در روز چهارشنبه مورخه 1397/02/12 تا ساعت 15/45 در جلو مسجد دانشگاه و ساعت 16 در ایستگاه رازی دانشگاه پایین تر از میدان مدرس حضور داشته باشند. لذا با توجه به برنامه ریزی انجام گرفته خواهشمند است در زمان تعیین شده حضور داشته باشید. با تشکر وآرزوی موفقیعت دفتر هدایت استعدادهای درخشان

 

برنامه امتحانی

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: