امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند اساتیدی که نمرات دروس خود را ثبت موقت نموده اند و در همانروز نمرات را تبدیل به نهایی کرده اند، نمرات این دروس تا تاریخ 96/11/12 تبدیل به ثبت موقت می شود تا همکاران گرامی فرصت برای بررسی درخواست تجدید نظر دانشجویان عزیز را داشته باشند. معاونت آموزشی دانشگاه