امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند، آزمون مهارت زبان

 

انگلیسی دانشگاه ارومیه(UUEPT) از نهم آذرماه 1396 به ششم دیماه 1396 تغییر یافت،

 

همچنین مهلت ثبت نام تا تاریخ 1396/09/30 تمدید گردید.

 

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ارومیه