امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه ثبت نام استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد در سال 1396

بدینوسیله ضمن اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه در سال 1396 به اطلاع می رساند؛ ثبت نام از نامبردگان به صورت حضوری و طبق زمانبندی زیر در محل اداره تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه انجام خواهد شد. پذیرفته شدگان موظفند با در دست داشتن مدارک ثبت نامی(مندرج در اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد سال1396) و طبق برنامه زمانی فوق جهت ثبت نام و تحویل مدارک مراجعه نمایند.

<<مشاهده لیست پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد1396>>

 

ردیف

رشته/دانشکده

زمان مراجعه حضوری

1

فنی و مهندسی، هنر، علوم پایه، دامپزشکی

سه شنبه(04/07/1396)

2

کشاورزی، منابع طبیعی، ادبیات و علوم انسانی

چهارشنبه(05/07/1396)