امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

 

اطلاعیه تکمیلی مربوط به برگزاری اولین دوره آزمون مهارت زبانی دکتری

 

زمان برگزاری آزمون : 7 مرداد ماه سال 9 صبح

تعداد سوالات آزمون : 100 سوال

 

 

 : بخش های آزمون

بخش واژگان ( vocabulary  ) : 25 سوال

بخش گرامر و نوشتار ( structure and written expression ) : 45 سوال

بخش خواندن و درک مطلب ( reading comprehension  ) : 30 سوال

 

 

مدت آزمون : 120 دقیقه

سطح آزمون : در سطح آزمون MSRT  وزارت علوم