امروز

شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه

قابل توجه پذیرفته شدگان ذخیره تکمیل ظرفیت دکتری سال 1395

 

متقاضیان ادامه تحصیل در دوره دکتری که اسامی آنها در جدول زیر به عنوان پذیرفته شده ذخیره اعلام شده است، لازم است از ساعت 8 تا 14 یکی از روزهای یکشنبه 3/11/95 تا چهارشنبه 6/11/95 جهت پر کردن فرم تعهد به آدرس « ارومیه-کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو -دانشگاه ارومیه-ساختمان معاونت آموزشی ، طبقه اول ، اتاق 212 تحصیلات تکمیلی »  مراجعه نمایند.

تلفن های تماس :   32755298- 044    32755287 -044  داخلی 127

 

  • تکمیل ظرفیت خالی هر کد رشته محل از میان پذیرفته شدگان ذخیره که فرم تعهد مربوط را پر کرده اند و بر اساس ترتیب مندرج در جدول زیر انجام می گیرد.

 

  • نبودن کد رشته محل در جدول زیر به معنی تکمیل ظرفیت و یا معرفی نشدن ذخیره بدلیل عدم احراز شرایط قبولی می باشد.

 


 

 

کشاورزی

کدرشته محل :            6220        نام رشته : مهندسی آب – آبیاری و زهکشی (پردیس)

ذخیره ها

ظرفیت باقی مانده

1-هوشنگ غفوری

2-علی رضا جوکار

3-محسن عبدی

 

 

 

2نفر

 

 

 

 

 

منابع طبیعی

 

کدرشته محل :            5267           نام رشته : علوم و مهندسی آبخیزداری – گرایش زمین (روزانه)

ذخیره ها

ظرفیت باقی مانده

1-پروانه حاتمی گل مکانی

2-سید دانا حسامی

3-عاطفه جعفر پور

4-وحید مغانی بیله سور

 

 

 

 

1 نفر

 

 

 

 

 

 

کدرشته محل :            5266          نام رشته : علوم و مهندسی آبخیزداری – گرایش آب (روزانه)

ذخیره ها

ظرفیت باقی مانده

1-سپیده چوبه

2-کیوان خرمی جلودار

3-عاطفه جعفر پور

4-وحید مغانی بیله سور

 

 

 

 

1 نفر