اطلاعیه مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری سال 95

 

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دکتری سال 95 دانشگاه ارومیه می رساند جهت اطلاع از برنامه زمانی و مکان مصاحبه به متن کامل اطلاعیه مراجعه فرمایند. ضمنا پذیرفته شدگان باید فایل ورد فرم شماره1 را دریافت و

تکمیل نمایند و آنرا در زمان مصاحبه تخصصی همراه خود با مدارک لازم به گروه مربوطه ارائه نمایند.

 

دریافت متن کامل اطلاعیه

 

دریافت فرم شماره1

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: