امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویانیکه درخواست پذیرش بدون آزمون به دانشگاه ارومیه تکمیل نموده و در آزمون کارشناسی ارشد احتمال قبولی بیشتر در آزمون سراسری دارند می رساند ، قبل از ثبت مشخصات آنها در پرتال سازمان سنجش واعلام اسامی درخواست های ارائه شده، با دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه تماس گرفته و نسبت به انتخاب دانشگاه یا اعلام انصراف اقدام نمایند .بدیهی است در صورت اتمام مهلت مقرر وثبت اسامی  امکان حذف و یا جایگزینی میسر نخواهد بود.