معاونت محترم آموزشی وتحصیلالت تکمیلی دانشگاه موفقیت قبولی درمرحله اول آزمون المپیاد علمی دانشجویی سال 95 را به دانشجویان رشته های ذیل و همکاران محترم هیات علمی گروه های مربوطه تبریک اعلام نموده وآرزوی موفقعیت برای آن عزیزان در مرحله نهائی المپیاد وسایر عرصه های علمی وسربلندی وکسب افتخار برای دانشگاه و کشور عزیزمان را از خداوند متعال مسئلت می نماید. 1-خانم لیلا آزرم رشته زبان وادبیات فارسی 2-اسماعیل شفتالود رشته زیست شناسی 3-مهدی شیر زاده رشته علوم تربیتی 4-لقمان بروکانلوی مادلو رشته علوم جغرافیایی 5-محمد افتخاری رشته مهندسی کامپیوتر 6-سعادت محمد نژاد رشته مهندسی کشاورزی-زراعت واصلاح نباتات .                                                     تاریخ مرحله دوم آزمون در قسمت المپیاد دانشجویی دفتر استعداد های درخشان می باشد

 

 

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: