امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

بدینوسیله ضمن تبریک قبولی درمرحله اول آزمون المپیاد علمی دانشجویی سال 95 به دانشجویان رشته های قبولی ذیل وهمکاران هیات علمی گروه های مربوطه به اطلاع می رساند، آزمون مرحله نهایی (دوم)المپیاد در تیرماه در یکی از دانشگاههای تهران برگزار خواهد شد.برنامه امتحانی ومنابع آن در فایل ضمیمه واطلاعات تکمیلی در سایت المپیاد دانشجویی می باشد. 1-خانم لیلا آزرم رشته زبان وادبیات فارسی 2-اسماعیل شفتالود رشته زیست شناسی 3-مهدی شیر زاده رشته علوم تربیتی 4-لقمان بروکانلوی مادلو رشته علوم جغرافیایی 5-محمد افتخاری رشته مهندسی کامپیوتر 6-سعادت محمد نژاد رشته مهندسی کشاورزی-زراعت واصلاح نباتات

اسامی دانشجویانی که در آزمون سراسری کارشناسی ارشد حائز رتبه 1الی 15 گردیده و مجاز به شرکت در مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی شده اند: 1- آقای جمال حاجی رتبه 5 رشته علوم تربیتی  2-آقای فرهاد تمرخانی کولنگی رتبه 13 رشته زراعت واصلاح نباتات 3- خانم پرستو قلی زاده رتبه 11 علوم زمین-

فایل ضمیمه