امروز

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

 فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری 96-95 دانشگاه ارومیه

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری با استفاده از سهمیه استعداد درخشان سال تحصیلی 96-95 دانشگاه ارومیه منتشر شد.

 دانشگاه ارومیه به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و در راستای اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مطابق آیین نامه های شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقان وفناوری نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط اقدام می کند:

شرایط ثبت نام و مهلت ارسال مدارک به همراه  فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۵ دانشگاه ارومیه در فایل ضمیمه می باشد.

الف – شرایط ثبت نام:

پذیرش فقط از بین دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی انجام می گیرد.

تبصره: دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد واحدهای پردیس دانشگاه های دولتی، دوره های مجازی، نیمه حضوری، غیرحضوری، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه ارومیه نمی باشند.

.(میانگین معدل کمتر از 17 دوره  کارشناسی ارشد و 16 دوره کارشناسی در دانشگاه های دولتی با ضریب همترازی تقریباً 1/065 می توانند درفراخوان شرکت نمایند.)

دریافت فایل فراخوان