بدینوسیله به اطلاع واجدین شرایط ورود به دوره دکتری سال95 دانشگاه ارومیه می رساند آخرین فرصت برای ارسال مدارک،

تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1395/02/19 تمدید گردیده است.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1058  این هفته:7091  این ماه:32210  امسال:359334