قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی 91 متقاضی استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان  سال تحصیلی96-95 دانشگاه ارومیه

 

برای اطلاع از شرایط پذیرش به آیین نامه و اطلاعیه ضمیمه مراجعه نمایید

متقاضیان دانشگاه ارومیه به شرط مرتبط بودن رشته کارشناسی با رشته کارشناسی ارشد دانشگاه حق انتخاب رشته دارند ومتقاضیان سایر دانشگاهها فقط از بین رشته های موجود در فراخوان مجاز به شرکت در فراخوان می باشند

فیش واریزی مربوط به دانشجویان سایر دانشگاهها می باشد.

 

دریافت آیین نامه استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون

 

دریافت متن کامل اطلاعیه

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: