امروز

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

ضمن تبريك قبولي پذيرفته شدگان بدون آزمون(استعدادهاي درخشان) در مقطع دكتري سال 1394 دانشگاه اروميه، بدينوسيله اعلام مي‌گردد؛ پذيرفته شدگان عزيز بايستي در تاريخ 26 مهر1394 به اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت تحويل مدارك ثبت نامي و تشكيل پرونده مراجعه نمايند. همچنين قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه، جزئيات فرايند پذيرش و ثبت نام در دانشگاه را به شرح زیر به دقت مطالعه فرمايند.

تكاليف پذيرفته شدگان براي ثبت نام:

1-    واريز مبلغ 250000ريال معادل بيست و پنج هزار تومان به حساب شماره 2172119001003 بنام خزانه داري كل نزد بانك ملي ايران.

2-    واريز فيش بانكي به مبلغ 150000ريال معادل پانزده هزار تومان به حساب شماره0108901069009 به نام دانشگاه اروميه- عوايد اختصاصي صدور كارت دانشجويي نزد بانك ملي، جهت صدور كارت دانشجويي.

3-    پذیرفته شدگانی که متقاضی استفاده از خوابگاه دانشجویی می باشند، بایستی طبق جدول زیر نسبت به واریز فیش بانکی اقدام نمایند(بديهي است واريز اين فيش مخصوص پذيرفته شدگان متقاضي استفاده از خوابگاه مي‌باشد).

ردیف

نوع دانشجو

مبلغ(ریال)

(برای یک ترم)

شماره حساب بانکی

1

روزانه

1/650/000

0106325964002(نزد بانک ملی به نام خوابگاه های استیجاری دانشگاه ارومیه)

 

       مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ 

1.      اصل‌ و دو برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي و كارشناسي ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ و كارشناسي ارشد قيد شده‌ باشد‌.

تبصره‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي ارشد نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ ارشد را ارائه‌ نمايند.

2.      اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و سه سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها

3.      هشت قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌

4.      14 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد

5.        مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌)

ه‍ - تذكرات‌ مهم
1ـ حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.
از پذيرفته‌شدگاني ‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/94 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌ طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.