بدينوسيله به اطلاع دانشجويان و همكاران دانشگاهي مي رساند تاريخ معرفي به استاد با يك هفته تاخير به روز هاي 10، 11، 12، و 13 /94/05 موكول گرديد.

مدير امور آموزشي دانشگاه

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:214  این هفته:4965  این ماه:21992  امسال:396440