امروز

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

بسمه تعالی

اصلاحیه فراخوان پذیرش بدون‌ آزمون دکتری سال تحصیلی 95-94

بر اساس ابلاغیه 67272/21 مورخ 18/4/93 و اصلاحیه 237200/21 مورخ 18/4/93 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و شیوه نامه اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه جهت پذیرش بدون آزمون دکتری سال تحصیلی 95-94، به اطلاع می رساند بر اساس مفاد آیین نامه مذکور و اصلاحیه آن ، دانش آموختگان و دانشجویان کارشناسی ارشد می بایست دارای میانگین کل ۱۶در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ بدون احتساب نمـره پایـان نامه در دوره کارشناسی ارشد بوده و بیش از دو سال از تاریخ فارغ التحصیلی تا اول شهریور ماه نگذشته باشند. لذا سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به تفاوت گسترده بین رشته های تحصیلی در دانشگاهها برای همترازی میانگین معدل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در پرتال ارتباطی دانشگاهها سیستم تعیین همترازی میانگین معدل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد قرار داده است. متقاضیان واجد شرایطی که معدل کل کارشناسی آنها کمتر از 16 بوده و تقریباً از 80/14 بیشتر می باشد و معدل کارشناسی ارشد آنها از 17 کمتر بوده و از 70/15 بیشتر بوده و در فراخوان این دانشگاه شرکت ننموده اند، می توانند تا تاریخ 5/5/ 94 بدون واریزی مبلغ فیش مندرج در فراخوان مدارک خود را به آدرس دانشگاه ارومیه ارسال نموده و دفتر استعداد های درخشان بعد از دریافت و تایید همترازی معدل از طریق پرتال ارتباطی سازمان سنجش ، با تماس تلفنی با شماره تلفن 04432755288 از طریق فاکس کپی فیش واریزی به شماره 04432752842 ارسال نمایند.

متقاضیان می توانند برای دریافت آیین نامه های مربوطه و فراخوان جهت ثبت نام وارسال مدارک به آدرس  http://www.urmia.ac.ir   دفتر استعداد های درخشان مراجعه نمایند.

آدرس :دانشگاه به آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دفتر هدایت استعداد های درخشان صندوق پستی 165 کد پستی 51818-57561 ارسال نمایند. روی پاکت پستی مشخصات متقاضی درج شود: مربوط به استعدادهای درخشان جهت ورود به دوره دکتری تخصصی رشته می باشم. نوشته شود.

 

 

دفتر استعداد های درخشان دانشگاه ارومیه