امروز

شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجويان رتبه اول مقطع كارشناسي كه در آزمون سراسري سال94 كارشناسي ارشد مجاز به انتخاب رشته گرديده اند لازم است بعد از دريافت فرم رتبه اول از لینک زیر و مطالعه فايل ضميمه فرم تكميل شده را تا تاريخ 94/05/04 تحويل دفتر استعدادهاي درخشان نمايند.