امروز

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

 

 

بدينوسيله از كليه همكاران گرامي كه تمايل دارند در برگزاري آزمون سراسری سال94 همكاري نمايند دعوت مي‌گردد طبق جدول زير جهت اعلام

آمادگي و نام نويسي به افراد معرفي شده در حوزه كاري خود طبق جدول زير تا روز یکشنبه مورخ 94/03/10 مراجعه نمايند:

رديف

قسمت

نام و نام خانوادگي

1

ستاد مركزي و تداركات

آقاي مصطفي صالح مرام

2

معاونت آموزشي، دانشكده منابع طبيعي و دانشكده تربيت بدني

آقاي اسلام كان محبت

3

معاونت دانشجويي و معاونت فرهنگي

آقاي نادر كريمي

4

كتابخانه مركزي

آقاي احد نوحي

5

دانشكده ادبيات و علوم انساني

آقاي اصغر اويسي

6

دانشكده اقتصاد و مديريت و دانشكده هنر

آقاي محمدعلي آيرملو

7

دانشكده علوم

آقاي غلامرضا پرويشي

8

دانشكده كشاورزي

آقاي يحيي بشير گنجي

9

دانشكده فني و مهندسي

آقاي محمد نجاري

10

دانشكده دامپزشكي

آقاي جليلي

 

تاريخ آزمون: نوبت هاي صبح پنجشنبه،94/03/21 و صبح جمعه، 94/03/22

 

                                                                                                                                                                 ستاد اجرايي آزمون ها 

                                                                                                                                                               معاونت آموزشی دانشگاه