مدیریت خدمات آموزشی

  دفتر مديريت خدمات آموزشي از دو اداره پذيرش و ثبت نام و اداره صدور دانشنامه تشکيل يافته است.مجموعه وظايف و مسئوليت هاي اين حوزه شامل اداره کليه امور آموزشي و برنامه ريزي و سياست گذاري کلان امور آموزشي دانشگاه مي باشد. 

مسئولین 

مدیر کل خدمات آموزشی

 دکتر علیرضا مظفری

معاون 

مسعود اکبری 

مسئول دفتر 

اسلام کان محبت 

آدرس پست الکترونیکی مدیریت خدمات آموزشی

Amozeshi@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32752843 - داخلی 2314

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:883  این هفته:25872  این ماه:98521  امسال:338598