امروز

چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

مدیریت خدمات آموزشی

  دفتر مديريت خدمات آموزشي از دو اداره پذيرش و ثبت نام و اداره صدور دانشنامه تشکيل يافته است.مجموعه وظايف و مسئوليت هاي اين حوزه شامل اداره کليه امور آموزشي و برنامه ريزي و سياست گذاري کلان امور آموزشي دانشگاه مي باشد. 

مسئولین 

مدیر کل خدمات آموزشی

 دکتر جلال جلیلیان

معاون 

قربان عباسی

مسئول دفتر 

اسلام کان محبت 

آدرس پست الکترونیکی مدیریت خدمات آموزشی

Amozeshi@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32752843 - داخلی 2314