امروز

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

جهت دریافت فایل راهنمای شرکت در کلاس مجازی برای دانشجویان دانشگاه ارومیه روی لینک ذیل کلیک نمایید.

فایل راهنما