امروز

پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم :

ایمیل اختصاصی سامانه آموزش مجازی دانشگاه ارومیه جهت دریافت نظرات و سوالات کابران:

elearning@urmia.ac.ir