امروز

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

با عنایت به اینکه پذیرش دانشجو در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر اساس ظرفیت های پیش بینی شده و از طریق آزمون سراسری صورت می گیرد و همچنین تکمیل بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره روزانه(آموزش رایگان) امکان پذیرش دانشجویان سایر دانشگاهها و ...

دانلود متن کامل مصوبه