امروز

پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

به اطلاع داوطلبین غائب در مصاحبه دکتری1398 میرساند، دانشگاه ارومیه به منظور مساعدت با افراد مذکور در تاریخ 1398/05/08 از داوطلبین غایب دعوت به مصاحبه می نماید.

 لازم به توضیح است افراد مذکور موظفند درخواست خود را با ذکر دلایل غیبت الزاما تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/05/06 به شماره 32752842-044 فاکس نموده و در تاریخ 1398/05/08 در مصاحبه حضور داشته باشند.(در برگه درخواست به کد رشته محل، نام رشته،تاریخ مصاحبه رشته مذکور و شماره تماس حتما اشاره شود.)

لازم به توضیح است به درخواست های ناقص و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توجه: ساعت حضور در مصاحبه توسط گروه مربوطه از طریق شماره تلفن ثبت شده در درخواست داوطلب به ایشان ابلاغ خواهد شد.(جهت آگاهی از مدارک لازم، مبلغ فیش واریزی و مکان مصاحبه به اطلاعیه مصاحبه دکتری سال 98 مراجعه نمایید.)

 

اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه