امروز

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

کارکنان معاونت آموزشی

رقیه جعفر پور
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه
تلفن داخلی 2326
یاسر میرزایی حصار
سمت کارشناس آموزش
واحد مربوطه اداره پذیرش و ثبت نام
تلفن 044-32755287-8 داخلی 115

Pages