معاونت آموزشی و تحصیات تکمیلی

اين معاونت داراي واحدهاي تابعه دفتر مديريت خدمات آموزشي و دفتر مديريت تحصيلات تکميلي مي باشد. دفتر مديريت خدمات آموزشي از دو اداره پذيرش و ثبت نام و اداره صدور دانشنامه تشکيل يافته است.مجموعه وظايف و مسئوليت هاي اين حوزه شامل اداره کليه امور آموزشي و برنامه ريزي و سياست گذاري کلان امور آموزشي دانشگاه مي باشد.همچنين نظارت بر اجراي قوانين و آيين نامه هاي آموزشي در دانشکده ها به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها، پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات اين شورا از وظايف حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي است.

معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی

دکتر اسماعیل آین

مدیر کل خدمات آموزشی

دکتر علیرضا مظفری

مدیر کل تحصیلات تکمیلی

دكتر قدرت اله آزادی

 
 
 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1025  این هفته:9402  این ماه:25669  امسال:414647